Ved anbringelse af børn og unge hos IMP anmoder vi om afdækning barnets historie netop for at sikre  det anbragte barns behov tilses bedst muligt og for at se om den pædagogik IMP fører og arbejder udfra vil passe til.

Sagsbehandlerne bedes at medbringe barnets papirer, pas, dåbsattest samt andre relevante papirer ved anbringelse.