Vor målgruppe er primært børn og unge i aldersgruppen 8-16 år, som er svigtet på den ene eller anden måde.

Vi arbejder ikke med handicappede børn og unge.

Vi arbejder ikke med hårdt kriminelle børn og unge

Vi arbejder ikke enkelt medlemmer fra kriminelle bander.

Normalt har vi 3 måneders prøveindskrivning for meget belastede børn og unge, i den periode har vi mulighed for at afdække den indskrevne, således vi for mulighed for at vurdere om den enkelte passer ind vort miljø og arbejdsmetoder.