IMPs vedvarende kurser

Den pædagogik der anvendes hos IMP på nuværende tidspunkt er 2 forskellige pædagogikker, Anerkendende pædagogik samt Neuroaffektiv udviklingspsykologi der er tilpasset vores land. Anerkendelse er en følelse der er et stort behov hos os mennesker, da der deri ligger ønsket om at blive set, hørt og forstået. Neuroaffektiv udviklingspsykologi anvendes med baggrund i ønsket om atbeboeren vil kunne klare sig selv ved fraflytning. Personalet deltager i kurser hos Psykolog Naja Lyberth minimum 2 gange årligt, da det for ledelsen er vigtigt at personalet fortsat dygtiggøres i deres arbejde og ved deltagelse i kurserne mindes om den pædagogik der anvendes hos IMP.

Udover kurserne hos Psykolog Naja Lyberth tilbydes Supervision for hele personalet hver måned i månederne Januar til Maj samt September til December. Fra Juni til August er børnene i naturen, ude og sejle og vandre så supervisionerne sættes normalt på pause i de måneder.

Et andet nævneværdigt kursus for personalet hos IMP er Fysisk konflikthåndtering, hvor 2 ansatte udlært i Fysisk konflikthåndtering hver måned arrangerer møder hvor dygtiggørelse i den daglige kontakt mellem personalet og beboerne arbejdes på, for at undgå konflikter og misforståelser og ved at give gode værktøjer til personalet.