Vi siger mange tak til støtten til DSI IMP og ikke mindst til beboerne.