Personalet hos IMP er løbende på diverse kurser for løbende at forbedre værktøjerne anvendt i det daglige arbejde, heriblandt følgende.

Anderkendende pædagogik, kurser hver 3. måned

Ved samarbejde med eksterne psykologer afholdes kurser i anerkendende pædagogik hver 3. måned. Dette gøres løbende for netop at sikre ens arbejdsmetoder, og derved tryggere rammer for alle – personalet som beboerne. Det er for IMP ligeledes vigtigt hvilken form for pædagogik der anvendes, og ved løbende at holde kurser sikres den rette og ensartede metode for personalet. 

Fysisk konflikthåndtering, kurser hver måned

IMP har 2 medarbejdere der er uddannet indenfor fysisk konflikthåndtering, og disse afholder hver måned kurser i de forskellige afdelinger. Vi holder kurser i fysisk konflikthåndtering hver måned for at forebygge konflikter mellem personalet og beboerne, for at personalet kan have de helt rigtige værktøjer i deres daglige arbejde og for at personalet kan have de helt rigtige værktøjer hvis der opstår konflikt. Der undervises også i de forskellige regler indenfor magtanvendelse så personalet ikke er i tvivl.

Supervision for personalet, hver måned

IMP samarbejder med en bestemt psykolog der hver måned afholder supervision for personalet. Her er formålet at personalet løbende kan hente inspiration til metoder og for at aflaste personalet.

Pædagogisk dag, hver måned

Der afholdes Pædagogisk dag hver måned i de forskellige afdelinger, hvor sager om de enkelte beboere behandles for at opnå den bedste udvikling for vedkommende hvor personalet i samarbejde kommer frem til den bedste plan.