Formålet med døgninstitutionen

Døgninstitutionen IMPs formål er at mere eller mindre omsorgssvigtede børn får et varmt  hjem samt at det enkelte barns behov mødes og dækkes.

De børn der bliver bragt til institutionen har børn med behov, hvorfor ledelsen har krav om at de pædagogikker der anvendes hos IMP bliver anvendt, deri ligger vigtigheden også at det enkelte barn ses som det enkelte barn, altså at det enkelte barns behov dækkes ved hjælp af den pædagogik der anvendes.

Derudover er et af formålene hos IMP også at de anbragte børn gøres klar til at kunne klare sig selv når de den dag flytter fra IMP hvor børnene støttes i et kommende godt liv også når de flytter.

Der skal fortsat arbejdes på og sikres at det anbragte barn sendes tilbage til samfundet hvis behov på krop og sjæl er plads til, med værdighed og selvværd sikret, en selvstændig person, en person der kan mærke sig selv, en ansvarlig person, en person der er blevet støttet og opmuntret, en der tror på sig selv og som fortsat vil tro på sig selv i fremtiden. Barnet støttes også i skolen og evnen til at holde et arbejde eller tage en uddannelse. Der planlægges med barnet i centrum og i tråd med AI modellen.