Navn: IMP Kuunnguaq Illu

Adresse: Godthåbsfjorden

Postnummer: 3900

Type: Hytte

Boligareal: 210 m2

Pladser: 4

Personale: 2

Formål: Mest krævende

Type: Indslusning

Illu Kuunnguamiittoq

Hytten anvendes det meste af året primært til afdækning af ny indskrevne børn og unge. I sommermånederne anvendes hytten flittigt af alle afdelingerne til sommerlejr og som base for fiskeri og fangst ture.

Huset i Kuunnguaq er ikke at betragte som en sommerhytte for IMP, men er en integreret del af IMP’s arbejde.

Huset anvendes i stor udstrækning til psykisk og fysisk træning for beboerne, hvor hovedparten af aktiviteterne er lagt i naturen.

Bygningen kan anvendes helårligt, med tiden ønskes afdelingen godkendt med 4 normerede pladser.