Navn: IMP Vittu

Adresse: Inspektørbakken 1

Postnummer: 3900

By: Nuuk

Boligareal: 200 m2

Pladser: 6

Personale: 8

Formål: Udslusning / ældre børn

Om IMP Vittu – udslusning

Afdelingen IMP Vittu – udslusning:

IMP Vittu – Udslusning i Nuuk er at betragte som en afdeling af IMP Nuuk. I lighed med hovedafdelingen i qeqqa, vil personalet i samarbejde med beboerne forestå for den daglige aktivitet for planlægning for den enkelte dag, der i stor udstrækning ligner dagligdagen i hovedafdelingen.

IMP Vittu har primært til formål at udsluse beboere der har været igennem et ophold på IMP. Det pædagogiske arbejde er lagt mere hen på udøvelse af idrætsaktiviteter, samt integration i samfundet med henblik på udslusning, derfor er der lagt en del jobtræning med i arbejdet.

Afdeling Vittu kan findes her: