Pædagogik – metoden ved opdragelsen

I arbejdet indenfor IMP vil man benytte sig af en bestemt pædagogik. Konsekvenspædagogik vil blive brugt i arbejdet ved IMP, der i de seneste år er blevet udbredt på børneinstitutionerne. Det er planen at man i de kommende år vil vurdere om man vil fortsætte med brugen af denne metode.

Konsekvenspædagogik

Kernen i konsekvenspædagogik er at man først efter et stykke tid vil kunne vurdere hvilke behov barnet har og hvordan man efterfølgende skal forholde sig til barnet.

Anerkendende pædagogik

Anerkendelse er en følelse.  Et dybt menneskeligt behov. Det handler om at blive set, hørt og forstået.